Όροι & Προϋποθέσεις

Εισαγωγή

Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις της Ιστοσελίδας σε αυτήν την ιστοσελίδα αφορούν τη χρήση του ιστότοπού μας, το Day by Anna προσβάσιμο στο Dayshop.gr.
 
Αυτοί οι Όροι θα εφαρμοστούν πλήρως και θα επηρεάσουν τη χρήση αυτού του Ιστότοπου από εσάς. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνήσατε να αποδεχτείτε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται εδώ. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτόν τον Ιστότοπο εάν διαφωνείτε με οποιονδήποτε από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις.
 
Οι ανήλικοι ή τα άτομα κάτω των 18 ετών δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν αυτόν τον ιστότοπο.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Εκτός από το περιεχόμενο που σας ανήκει, σύμφωνα με αυτούς τους Όρους, οι δικαιοπάροχοι του κατέχουν όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και το υλικό που περιέχεται σε αυτόν τον Ιστότοπο.

Σας παρέχεται περιορισμένη άδεια μόνο για σκοπούς προβολής του υλικού που περιέχεται σε αυτόν τον ιστότοπο.

Περιορισμοί

Απαγορεύεται συγκεκριμένα από όλα τα ακόλουθα:

  • δημοσίευση οποιουδήποτε υλικού ιστότοπου σε οποιοδήποτε άλλο μέσο
  • πώληση, αδειοδότηση ή / και εμπορευματοποίηση άλλου υλικού Ιστοσελίδας
  • δημόσια εκτέλεση και / ή εμφάνιση οποιουδήποτε υλικού ιστότοπου
  • χρήση αυτής της ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο που είναι ή μπορεί να είναι επιβλαβής για αυτόν τον ιστότοπο
  • χρήση αυτού του ιστότοπου με οποιονδήποτε τρόπο που επηρεάζει την πρόσβαση των χρηστών σε αυτόν τον ιστότοπο
  • η χρήση αυτού του Ιστότοπου αντίθετα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, ή με οποιονδήποτε τρόπο μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον Ιστότοπο ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή επιχειρηματική οντότητα
  • συμμετοχή σε οποιαδήποτε εξόρυξη δεδομένων, συλλογή δεδομένων, εξαγωγή δεδομένων ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια δραστηριότητα σε σχέση με αυτόν τον ιστότοπο
  • χρησιμοποιώντας αυτόν τον Ιστότοπο για συμμετοχή σε οποιαδήποτε διαφήμιση ή μάρκετινγκ

Σε ορισμένες περιοχές αυτού του Ιστότοπου δεν επιτρέπεται η πρόσβαση από εσάς και ενδέχεται να περιοριστεί περαιτέρω η πρόσβαση από εσάς σε οποιεσδήποτε περιοχές αυτού του Ιστότοπου, ανά πάσα στιγμή, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια. Οποιοδήποτε αναγνωριστικό χρήστη και κωδικό πρόσβασης μπορεί να έχετε για αυτόν τον Ιστότοπο είναι εμπιστευτικά και πρέπει επίσης να διατηρήσετε το απόρρητο.

Το Περιεχόμενο σας

Σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις του Ιστότοπου, το “Περιεχόμενο σας” σημαίνει οποιοδήποτε ήχο, κείμενο βίντεο, εικόνες ή άλλο υλικό που επιλέγετε να εμφανιστεί σε αυτόν τον Ιστότοπο. Εμφανίζοντας το περιεχόμενό σας, παραχωρείτε στον ιστότοπο μια μη αποκλειστική, παγκόσμια αμετάκλητη άδεια με άδεια χρήσης για χρήση, αναπαραγωγή, προσαρμογή, δημοσίευση, μετάφραση και διανομή σε οποιοδήποτε και όλα τα μέσα.

Το περιεχόμενό σας πρέπει να είναι δικό σας και δεν πρέπει να προσβάλλει δικαιώματα τρίτων. Ο ιστότοπος διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει οποιοδήποτε από τα περιεχόμενά σας από αυτόν τον ιστότοπο ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

Μη Εγγυήσεις

Αυτός ο ιστότοπος παρέχεται «ως έχει», με όλα τα σφάλματα και δεν εκφράζει καμία δήλωση ή εγγύηση, οποιουδήποτε είδους σχετίζεται με αυτόν τον ιστότοπο ή το υλικό που περιέχεται σε αυτόν τον ιστότοπο. Επίσης, τίποτα που περιέχεται σε αυτόν τον Ιστότοπο δεν θα ερμηνευθεί ως συμβουλή.

Περιορισμός της Ευθύνης

Σε καμία περίπτωση ο ιστότοπος, ούτε κάποιος από τους υπαλλήλους, τους διευθυντές και τους υπαλλήλους του, δεν θα φέρει καμία ευθύνη για οτιδήποτε προκύπτει από ή με οποιονδήποτε τρόπο συνδέεται με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας από εσάς εάν αυτή η ευθύνη είναι συμβατική. Συμπεριλαμβανομένων των διευθυντών και υπαλλήλων του, δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε έμμεση, επακόλουθη ή ειδική ευθύνη που προκύπτει από ή με οποιονδήποτε τρόπο σχετίζεται με τη χρήση αυτού του Ιστότοπου από εσάς.

Αποζημίωση

Με το παρόν αποζημιώνετε στο μέγιστο βαθμό τον ιστότοπο από και έναντι οποιωνδήποτε ή / και όλων των υποχρεώσεων, κόστους, απαιτήσεων, αιτιών δράσης, ζημιών και εξόδων που προκύπτουν με οποιονδήποτε τρόπο που σχετίζεται με την παραβίαση οποιασδήποτε από τις διατάξεις αυτών των Όρων.

Διαχωρισμός

Εάν κάποια διάταξη των παρόντων Όρων διαπιστωθεί ότι είναι άκυρη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, αυτές οι διατάξεις θα διαγραφούν χωρίς να επηρεάζονται οι υπόλοιπες διατάξεις του παρόντος.

Παραλλαγή Όρων

Ο ιστότοπος επιτρέπεται να αναθεωρεί αυτούς τους Όρους οποιαδήποτε στιγμή το κρίνει σκόπιμο, και χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο αναμένεται να αναθεωρείτε αυτούς τους Όρους σε τακτική βάση.

Ανάθεση

Ο ιστότοπος επιτρέπεται να εκχωρεί, να μεταβιβάζει και να αναθέτει υπεργολαβικά τα δικαιώματα και / ή τις υποχρεώσεις του βάσει αυτών των Όρων χωρίς καμία ειδοποίηση. Ωστόσο, δεν επιτρέπεται η εκχώρηση, μεταφορά ή υπεργολαβία οποιουδήποτε από τα δικαιώματά σας ή / και τις υποχρεώσεις σας βάσει αυτών των Όρων.

Συμφωνία

Αυτοί οι Όροι αποτελούν ολόκληρη τη συμφωνία μεταξύ του ιστότοπου και εσάς σε σχέση με τη χρήση αυτού του Ιστότοπου και αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες συμφωνίες και αντιλήψεις.

Ισχύον Δίκαιο και Δικαιοδοσία

Αυτοί οι Όροι θα διέπονται από και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της χώρας και υποβάλλετε στη μη αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων που βρίσκονται στη Χώρα για την επίλυση τυχόν διαφορών.